Centres sanitaris

Sabem com són d´importants i necessàries per als centres sanitaris (clíniques, hospitals, centres mèdics, mútues) una desinfecció correcta i una neteja exigent de les seves instal·lacions. Per aquests centres oferim un personal altament qualificat i d´experiència contrastada, correctament dirigit pel nostres Departament tècnic.