N. Tècniques

Neteja especialitzada amb personal altament qualificat i maquinaria especifica per cada col.lectiu:

  • Laboratoris químics i farmacèutics, sales blanques, quiròfans. 
  • Indústries del sector agroalimentari (grans cuines de restaurants i caterings, escorxadors, sales d´especejament, etc.)
  • Control de plagues, desinsectació, desratització i desinfecció.