Sector serveis

  • Ensenyament : col·legis, instituts, acadèmies
  • Sanitat: hospitals, centres mèdics
  • Comunicacions
  • Entitats financeres i Asseguradores
  • Editorials
  • Centres de distribució i logística
  • Laboratoris: anàlisis, biològics i microbiològics, farmacèutics, químics
  • Productores de cinema i vídeo